Dane kontaktowe

GMINA KOLBUSZOWA

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. (17) 22 71 333, 744 42 38

fax. (17) 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

e-mail: umig@kolbuszowa.pl

Adres EPUAP: /dx1vjf839g/skrytka

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
WŁADZE GMINY

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

   e-mai: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info 

(Tel. kontaktowy 698 609 070)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza

e-mail: krzysztof.kluza@rm.kolbuszowa.info

(Tel. kontaktowy 601 542 486)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Wójcicki

Sekretarz - Krzysztof Matejek e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl
Skarbnik - Stanisław Zuber e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

 

Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul-Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

2271 513

2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Biuro Obsługi Klienta 6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12
2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11
2270 330
Sekretariat Kancelaria Urzędu
13
2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10
2271 334

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe

Archiwum Zakładowe

Sprawy Gospodarcze

Inspektor ds. bezpieczeństwa

14

2271 333
wew. 218

wew. 213

wew. 235

wew. 211

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

15

2271 333

wew. 234

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

16
2272 500

Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

e-mail: biuro.rady@kolbuszowa.pl

17

2271 333

wew. 231

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

18

2271 333

wew. 236

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

19

2271 333

wew. 229


 

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

e-mail: inspektor@kolbuszowa.pl

19

2271 333

wew. 230


 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

e-mail: rpf@kolbuszowa.pl

20

2271 333

wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

21

2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

e-mail: wieslaw.szepieniec@kolbuszowa.pl

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

e-mail: edg@kolbuszowa.pl

24

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego
25

2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna)

e-mail: elzbieta.lis@kolbuszowa.pl

26

2271 410

2271 333

wew. 347
wew. 351

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

Z-ca Skarbnika Kolbuszowej

Jacek Mroczek

e-mail: jacek.mroczek@kolbuszowa.pl

28

2271 333

wew. 352

wew. 345

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29

2271 333

wew. 342

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29A

2271 333

wew. 343

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatki

e-mail: podatki@kolbuszowa.pl
 

30
2271 333      wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

  2272 222    

Inspektor Ochrony Danych

Wyka Lucyna

e-mail: rodo@kolbuszowa.pl

17/2271333 wew. 424

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

   2272 222

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

Nr pokoju Nr telefonu 

Wydział, Jednostka

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl

2271 333

wew. 153

wew. 154

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-10 08:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 291 895