REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Kolbuszowska biblioteka wśród najlepszych w regionie 2021-12-07 15:14 Joanna Procak aktualizacja treści
2. 27. Wydawanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu i wymeldowaniu 2021-12-07 14:51 Joanna Procak aktualizacja treści
3. 26. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 2021-12-07 14:47 Joanna Procak aktualizacja treści
4. 25. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 2021-12-07 14:36 Joanna Procak aktualizacja treści
5. 35. Rejestr danych kontaktowych 2021-12-07 14:18 Joanna Procak aktualizacja treści
6. 24. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice trwającego dłużej niż 6 miesięcy 2021-12-07 14:14 Joanna Procak aktualizacja treści
7. 23. Dopisanie do spisu wyborców 2021-12-07 14:07 Joanna Procak aktualizacja treści
8. 22. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 2021-12-07 13:59 Joanna Procak aktualizacja treści
9. 21. Zameldowanie na pobyt czasowy 2021-12-07 13:51 Joanna Procak aktualizacja treści
10. 20. Zameldowanie na pobyt stały 2021-12-07 13:27 Joanna Procak aktualizacja treści
11. Mikołajkowy Turniej Piłkarski 2021-12-07 12:24 Joanna Procak aktualizacja treści
12. Kolbuszowa świątecznie przystrojona 2021-12-07 12:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
13. Jesienna Kolbuszowa 2021-12-07 12:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
14. Kolbuszowa świątecznie przystrojona 2021-12-07 12:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
15. Jesienna Kolbuszowa 2021-12-07 12:16 Marzena Narowska aktualizacja treści
16. 19. Zaświadczenie o stanie cywilnym 2021-12-07 12:02 Administrator BIP aktualizacja treści
17. 18. Uznanie wyroków zagranicznych 2021-12-07 11:25 Joanna Procak aktualizacja treści
18. 17. Zmiana imienia i nazwiska 2021-12-07 11:15 Joanna Procak aktualizacja treści
19. Pierwszy śnieg 2021-12-07 11:07 Joanna Procak aktualizacja treści
20. Kolbuszowa świątecznie przystrojona 2021-12-07 11:02 Marzena Narowska aktualizacja treści
21. Kolbuszowa świątecznie przystrojona 2021-12-07 10:58 Joanna Procak aktualizacja treści
22. 16. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 2021-12-07 10:50 Joanna Procak aktualizacja treści
23. 15. Akt małżeństwa - przyjecie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC 2021-12-07 10:48 Joanna Procak aktualizacja treści
24. 14. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym 2021-12-07 10:33 Joanna Procak aktualizacja treści
25. 13. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 2021-12-07 10:32 Joanna Procak aktualizacja treści
26. 14. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym 2021-12-07 10:20 Joanna Procak aktualizacja treści
27. 13. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 2021-12-07 10:12 Joanna Procak aktualizacja treści
28. 12. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 2021-12-07 10:04 Joanna Procak aktualizacja treści
29. 11. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca 2021-12-07 09:58 Joanna Procak aktualizacja treści
30. 10. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka 2021-12-07 09:52 Joanna Procak aktualizacja treści
31. Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach 2021-12-07 09:42 Joanna Procak aktualizacja treści
32. Adresy do korespondencji przy szacowaniu szkód łowieckich Kół Łowieckiech 2021-12-07 09:40 Joanna Procak aktualizacja treści
33. 9. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane 2021-12-07 09:16 Joanna Procak aktualizacja treści
34. Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach 2021-12-07 09:09 Joanna Procak aktualizacja treści
35. Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach 2021-12-07 08:46 Joanna Procak aktualizacja treści
36. 8. Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2021-12-07 08:28 Joanna Procak aktualizacja treści
37. 7. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2021-12-07 07:44 Joanna Procak aktualizacja treści
38. 5. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2021-12-07 07:39 Joanna Procak aktualizacja treści
39. 4. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 2021-12-07 07:39 Joanna Procak aktualizacja treści
40. 3. Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 2021-12-07 07:38 Joanna Procak aktualizacja treści
41. 2. Zgłoszenie zgonu 2021-12-07 07:38 Joanna Procak aktualizacja treści
42. 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka 2021-12-07 07:38 Joanna Procak aktualizacja treści
43. 6. Sprostowanie aktów stanu cywilnego 2021-12-07 07:38 Joanna Procak aktualizacja treści
44. 5. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2021-12-06 15:52 Joanna Procak aktualizacja treści
45. 4. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego 2021-12-06 15:48 Joanna Procak aktualizacja treści
46. 3. Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 2021-12-06 15:21 Joanna Procak aktualizacja treści
47. 2. Zgłoszenie zgonu 2021-12-06 15:08 Joanna Procak aktualizacja treści
48. 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka 2021-12-06 14:37 Joanna Procak aktualizacja treści
49. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej - część A 2021-12-06 13:48 Joanna Procak aktualizacja treści
50. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej - część A 2021-12-06 13:43 Joanna Procak aktualizacja treści

Strona: 1 z 317


powrót na górę strony

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-07 15:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 845 190