21
kwi  2022

XLV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 kwietnia 2022 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XLV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej za 2021 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2021 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 7. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2022 (remont drogi wojewódzkiej Kolbuszowa- Sędziszów Młp.).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2022 (remont chodnika w miejscowości Kolbuszowa Dolna).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia, Kolbuszowa Górna oraz mieście Kolbuszowa).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia Kosowy- Niwiska....).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia Domatków-Leszcze...).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia Wilcza Wola-Spie....).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (linia Poręby Wolskie - Bór Kolbuszowa).
 22. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 108 602