11
kwi  2022

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych: położonej w Kupnie oznaczonej nr ew. działek 1125/44, 1125/126, 1422/3 i 1422/5 oraz położonej w Weryni oznaczonej nr ew. działki 1005/30, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, a także nieruchomości gruntowej położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/142, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych: położonej w Kupnie oznaczonej nr ew. działek 1125/44, 1125/126, 1422/3 i 1422/5 oraz położonej w Weryni oznaczonej nr ew. działki 1005/30, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, a także nieruchomości gruntowej położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/142, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                 Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 108 635