Szkoła w Kupnie bierze udział w europejskim projekcie


SP im. Jana Pawła II w Kupnie 
2020-09-02

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie w ramach europejskiego programu Erasmus+ otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Nie ma życia bez wody”. Wysokość przyznanej dotacji dla placówki to kwota ponad 26 tys. euro.

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu szkoła realizować będzie we współpracy ze szkołami partnerskimi z krajów europejskich: Włochy, Turcja, Bułgaria, Rumunia. Uczniowie w wieku 12-14 lat oraz nauczyciele będą kontaktować się za pomocą platformy eTwinnig i komunikatorów społecznych. Ponadto w każdym kraju przewidziana jest organizacja spotkania ze wszystkimi szkołami partnerskimi.

Celem współpracy jest m.in.: doskonalenie umiejętności językowych i używania technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie świadomości nt. znaczenia wody i problemów wynikających z braku dostępu do wody pitnej, zachęcenie uczniów do angażowania się w ekologiczne działania oraz stworzenie szkoły ekologicznej i przyjaznej dla czystej wody.

Projekt realizowany będzie w okresie od września br. do końca sierpnia 2022 r.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-03-02 14:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 278 117