Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa


Czyste powietrze 
2019-09-20

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisane zostało Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących budynków mieszkalnych.

Zawarte Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy Kolbuszowa w celu udoskonalenia obsługi potencjalnych beneficjentów w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.

Realizując zamierzenie podpisanego Porozumienia uprzejmie informuję, że każdy zainteresowany uzyskaniem dotacji z w/w Programu będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika gminy w przygotowaniu stosownego wniosku. Udzielanie porad odbywać się będzie w każdy piątek tygodnia, w godz. 8:00 – 13:00, w pokoju nr 1, w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Burmistrz Kolbuszowej

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 15:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 446 377