„Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” – lista uczestników projektu


Lista uczestników projektu 
2017-04-04

Burmistrz Kolbuszowej informuje wszystkich uczestników projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa” planowanego do realizacji przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020, że zostały zakończone prace związane z kwalifikacją złożonych przez Państwa wniosków.

Jednocześnie informuję, że Gmina Kolbuszowa na podstawie Państwa wniosków wystąpiła do Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu w wysokości 84 % kosztów kwalifikowanych.

Lista uczestników projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa” – do pobrania

Nadmieniam, że pozytywna ocena wniosku oznacza zakwalifikowanie go na listę podstawową uczestników, jednak nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinansowania i zależeć będzie od wysokości pozyskanych przez Gminę Kolbuszowa środków finansowych. 

Z informacji dostępnych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wynika, że do konkursu przystąpiło 69 podmiotów, wnioskując o łączną kwotę dofinansowania wysokości około 565,4 mln zł. Aktualnie planowane jest przeznaczenie kwoty 120 mln zł na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 620 201