REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
751. Nowa aplikacja eWniosekPlus dla rolników 2018-01-15 11:54 Joanna Micek aktualizacja treści
752. Nowa aplikacja eWniosekPlus dla rolników 2018-01-15 11:54 Joanna Micek aktualizacja treści
753. L sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2018-01-15 09:32 Joanna Micek aktualizacja treści
754. Kolbuszowa w telewizji 2018-01-15 08:27 Joanna Micek aktualizacja treści
755. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak: I-IV.745.2.90.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce, na działkach ozn. nr ew.: 1329/2, 1330/7, 4058/2, 1363, 1330/4 położonych w miejscowości Widełka dla Gminy Kolbuszowa" 2018-01-12 14:06 Joanna Micek aktualizacja treści
756. Ważne dokumenty 2018-01-11 13:59 Joanna Micek aktualizacja treści
757. Kultura wsi. Moja kultura – czasu jest coraz mniej 2018-01-10 13:51 Joanna Micek aktualizacja treści
758. Przegląd Widowisk Kolędniczych 2018-01-10 11:17 Joanna Micek aktualizacja treści
759. Gmina w liczbach 2018-01-09 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
760. Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej (I połowa 2018 r.) 2018-01-09 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści
761. 1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2018-01-09 09:20 Joanna Micek aktualizacja treści
762. Wigilia na rynku po raz szósty 2018-01-09 08:03 Joanna Micek aktualizacja treści
763. Mecz Noworoczny 2018-01-08 15:45 Joanna Micek aktualizacja treści
764. Mecz Noworoczny 2018-01-08 15:45 Joanna Micek aktualizacja treści
765. Wigilia na rynku po raz szósty 2018-01-08 15:40 Joanna Micek aktualizacja treści
766. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 2018-01-08 15:38 Joanna Micek aktualizacja treści
767. SZLACHETNA PACZKA połączyła niemal 2000 osób z terenu całego powiatu ! 2018-01-08 15:36 Joanna Micek aktualizacja treści
768. Uczczono 11 Listopada 2018-01-08 15:32 Joanna Micek aktualizacja treści
769. 90 lat KGW w Przedborzu 2018-01-08 15:27 Joanna Micek aktualizacja treści
770. Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018-01-08 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści
771. XV Gminny Festiwal Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie 2018-01-08 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
772. 35 lat Zespołu Ludowego Górniacy 2018-01-08 15:20 Joanna Micek aktualizacja treści
773. Sokół świętował 50-lecie 2018-01-08 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
774. Uczczono wydarzenia wrześniowe 2018-01-08 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
775. Koncert Piotra Rubika w Kolbuszowej 2018-01-08 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
776. Gminne Zawody OSP 2018-01-08 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
777. XI Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej 2018-01-08 13:34 Joanna Micek aktualizacja treści
778. Pliki do pobrania 2018-01-08 12:49 Joanna Micek aktualizacja treści
779. RGKiB.6730.172.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/74, 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
780. RGKiB.6730.171.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
781. RGKiB.6730.170.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
782. RGKiB.6730.169.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
783. RGKiB.6730.168.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
784. RGKiB.6730.167.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:13 Joanna Micek aktualizacja treści
785. RGKiB.6730.166.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
786. RGKiB.6730.165.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
787. RGKiB.6730.164.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
788. RGKiB.6730.163.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
789. RGKiB.6730.162.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2018-01-08 12:10 Joanna Micek aktualizacja treści
790. Kolbuszowa w telewizji 2018-01-08 10:14 Joanna Micek aktualizacja treści
791. Gmina w liczbach 2018-01-08 08:29 Joanna Micek aktualizacja treści
792. Plany na rok 2018 2018-01-05 10:03 Joanna Micek aktualizacja treści
793. WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W MIELCU prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. 2018-01-05 09:56 Joanna Micek aktualizacja treści
794. Gmina kupiła działki przy ul. Ruczki 2018-01-05 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
795. Mecz Noworoczny 2018-01-05 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
796. Mecz Noworoczny 2018-01-05 09:52 Joanna Micek aktualizacja treści
797. Komunikacja 2018-01-05 09:40 Joanna Micek aktualizacja treści
798. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/67 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2018-01-05 09:38 Joanna Micek aktualizacja treści
799. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie" 2018-01-03 23:46 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
800. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie" 2018-01-03 23:45 Lucjan Maciąg aktualizacja treści

Strona: 16 z 145


powrót na górę strony

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-08-16 14:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 708 788