Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-07-18 21:51:19

Ulgi i ułatwienia

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują, co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu:

Więcej informacji na stronie: www.europark.arp.pl

Gmina Kolbuszowa na mocy Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:

Pliki do pobrania: