Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 11:42:42

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Karta Usługi
Nr

Opiniowanie  rocznych planów łowieckich

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. z Dz. U z 2013 roku, poz. 1226 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Serafin –pokój nr 15, tel.(17) 2271 333 w. 234

Sposób załatwienia sprawy

Opinia

Wymagane
dokumenty

Wniosek Koła Łowieckiego zawierający: roczny plan łowiecki

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

 Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy 

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje