Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-07-18 21:30:26

Zarządzanie kryzysowe

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2271-333,

po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

tel. alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 lub 17 2271-323

fax (17) 2272-939

e-mail: umig@kolbuszowa.pl