Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-04-22 14:56:37

Ogłoszenia


Obwodnica Kolbuszowej i Weryni – utrudnienia na ul. Ppor. Sawy

Wykonawca inwestycji informuje, że na czas robót związanych z budową obwodnicy Kolbuszowej i Weryni od dnia 17.09.2018 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu w rejonie ronda na ul. Tarnobrzeskiej i skrzyżowania z ul. Ppor. Sawy.

Szczegółowa treść ogłoszenia Wykonawcy oraz plan sytuacyjny oznakowania zamieszczone są w załączniku.