Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-11-16 00:33:15

Ogłoszenia


Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zmiany dokumentu:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@kolbuszowa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
    c) bezpośrednio do pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.
  2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej o godz. 11.00
  3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Obrońców Pokoju 21 w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Kolbuszowej.

 

Pliki do pobrania: