Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-19 00:41:42

Ogłoszenia


LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
 5. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (działka 2137/69).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (działka 2137/70).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Weryni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa oraz rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Leśnej w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.