Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-15 16:54:27

Ogłoszenia


LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w budynku Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki, Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie” w zakresie nie objętym pożyczkami udzielonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie