Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-07-18 22:24:41

Ogłoszenia


Projekt koncepcyjny ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa informuję, że została opracowana koncepcja przebiegu drogi gminnej – ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej.

Projekt koncepcyjny zakłada włączenie planowanej drogi od istniejącego odcinka ul. Starzyńskiego (za sklepem Biedronka) do ul. Piłsudskiego (DW 987). Koncepcja zakłada przebieg drogi częściowo przez działki gminne i częściowo przez działki prywatne, długość drogi to ok. 640 m, klasa techniczna „L”.

Celem przygotowanej koncepcji jest ustalenie przebiegu drogi oraz jej powiązań z innymi drogami gminnymi. Koncepcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie odwodnienia, zjazdów na posesje, itp., które będą przewidziane na etapie projektowania.

Zainteresowanych mieszkańców informujemy, że uwagi i propozycje można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (pokój 26).