Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-22 11:30:25

Ogłoszenia


XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 października 2017 r. o godz. 14:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie między sesjami.
 4. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dziennego Domu „Senior+” w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kolbuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok w MiG Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 w MiG Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w MiG Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Juliana Goslara.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa.
 17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracownikach samorządowych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 19. Interpelacje i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.