Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:48:58

Ogłoszenia


XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 12 października 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
  4. Zakończenie sesji.