Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-11 03:16:15

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej i położonej w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 2137/27, 1513/17 i położonej w Porębach Kupieńskich, oznaczonej nr ew. działki 104/3 przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 816/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba