Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:17:31

Ogłoszenia


Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017"

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2017 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30% opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.