Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-10-18 02:33:15

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w:  

-  Kolbuszowej przy ulicy Malwowej, oznaczonej nr ew. działki 2390,

- Weryni oznaczonej nr ew. działki 821/1

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba