Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-01-18 02:52:24

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nnieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba