Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-01-19 12:35:16

Ogłoszenia


Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,


że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21


ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości gruntowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.