Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-01-17 06:26:27

Ogłoszenia


XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie  jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Równy start-tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie gminy Kolbuszowa”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Weryni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Weryni stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony pomników przyrody.
 13. Informacja o wynikach przeprowadzonej  konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.