Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:26:02

Ogłoszenia


ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, iż decyzją Rady Miejskiej w Kolbuszowej podjęte zostały uchwały określające wysokość stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w mieście i gminie Kolbuszowa w 2017 roku.

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną mieszkańców naszej Gminy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych pozostały na poziomie lat 2014-2016.

Nie uległy zmianie formularze podatkowe na podatki lokalne obowiązujące w naszej Gminie.

 

Informujemy, iż z uwagi na zwiększające się co roku zaległości podatkowe w podatkach lokalnych, dotyczące nieruchomości należących do osób zmarłych, Gmina Kolbuszowa będzie starała się ustalić spadkobierców tych osób i zobligować ich do przeprowadzenia postępowań spadkowych. Docelowo postępowania te będą inicjowane przez Gminę na koszt potencjalnych spadkobierców. Jednocześnie prosi się spadkobierców, aby również z własnej inicjatywy występowali do odpowiednich organów z wnioskami o regulację stanu prawnego tych nieruchomości. Zwlekanie w kwestii tych regulacji prowadzi do zwiększenia zaległości podatkowych oraz niepotrzebnych komplikacji.