Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-16 04:39:08

Aktualności


„Możesz znacznie więcej, niż Ci się wydaje”

„Możesz znacznie więcej, niż Ci się wydaje” 

W piątek 9 października 2015r. Młodzieżowa Rada Miejska zainaugurowała swoją działalność. Gościem V sesji MRM był pan Ireneusz Kogut – Inspektor Oświaty  Gminy Kolbuszowa. Przywitania  zebranych  dokonała pani Lucyna Urban, po czym przewodniczenie obradom przejęła Alicja Bytom – dotychczasowa wiceprzewodnicząca. Po odczytaniu i przyjęciu porządku obrad,  przystąpiliśmy do realizacji pierwszego punktu tj. zaprzysiężenia nowego członka rady – Alicji Dziuby z Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej. O odczytanie  „Aktu ślubowania” poprosiliśmy pana Ireneusza  Koguta. W obecności wszystkich zebranych Alicja złożyła uroczyście przysięgę, stając się w ten sposób pełnoprawnym członkiem rady. Kolejnym punktem naszego posiedzenia były wybory uzupełniające władz. Komisja Skrutacyjna w składzie: Karolina Mytych – przewodnicząca, Mateusz Stochel i Paulina Zielińska – członkowie, przygotowała karty do głosowania, które następnie rozdano zebranym. Po przeliczeniu oddanych głosów przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała postanowienia końcowe; przewodniczącym  MRM została Aleksandra Bytom z ZS nr 2 w Kolbuszowej, zaś zastępcami wybrani zostali Dominik Mróz z Zespołu Szkół w Widełce, Karolina Olszowy z Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej. Następnie pani Kinga Frodyma – Stobierska – przewodnicząca komisji oceniającej prace powakacyjnego konkursu na folder turystyczny reklamujący nasz region odczytała wyniki, a przedstawiają się one następująco;

Dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły –  Faustyna Kowalska i Sylwia Łakomy z SP w Bukowcu.

 Dwa równorzędne  drugie miejsca zajęły – Aneta Drozd z SP w Przedborzu i Irmina Jakubczyk z SP w Bukowcu.

Dwa równorzędne trzecie miejsca zajęli – Piotr Wojtyczka z ZS w Kupnie i Dominika Rozmus z SP w Kolbuszowej Górnej.

Laureatom i ich opiekunom gratulujemy pomysłowości, inwencji twórczej i zapału. Prace były ciekawe, a sposób ujęcia tematu zaskakiwał pomysłowością i oryginalnością. Po raz kolejny młodzież udowodniła, że potrafi z siebie wydobyć wiele twórczej energii i umie ją pożytecznie wykorzystać. Ostatnim punktem naszej sesji było omówienie sposobu realizacji kolejnych zadań wynikających z planu pracy MRM, a dotyczą one między innymi Organizacji  Konkursu Wiedzy o Samorządzie i Samorządności, akcji w szkołach promujących zdrowy styl życia oraz konkursu plastycznego pt. „Dbaj o zdrowie.” Na tym posiedzenie MRM zakończono.