Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-04-22 01:22:43

Sołectwa


Zarębki

Kościół w Zarębkach 

 Jest to niewielka wioska z pierwszej fazy osadniczej licząca około 300 lat, położona przy trasie do Tarnobrzega, oraz rozciągnięta łańcuchowo wzdłuż starej drogi z Cmolasu do Weryni. Przez teren wioski przepływa rzeka Przyrwa, która swój początek czerpie z dwóch lokalnych rzek: Świerczówki i Nilu.

W XIX wieku, wieś ta dzieliła się na dwie części zachodnią oraz wschodnią. Na terenie wioski istniał folwark z ciekawym, pełnym uroku drewnianym dworkiem. W okresie Wiosny Ludów odbywały się tutaj konspiracyjne zjazdy szlachty z udziałem Edwarda Dembowskiego, Juliana Macieja Goslara, Jerzego Tyszkiewicza z Weryni, Franciszka Wiesiłowskiego z Wojsławia

Obecnie liczy ponad 900 mieszkańców i zajmuje teren 704 ha.

Na terenie wsi w sierpniu 2006 r. utworzono nową Parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. W miejscowości znajduje się również kapliczka murowana, powstała
w połowie XIX w., która została wpisana do rejestru zabytków.

Do najważniejszych skupiających społeczność lokalną obiektów edukacji i kultury znajdujących się na terenie wsi zalicza się: Szkołę Podstawową, Remizę OSP z zapleczem technicznym oraz boisko sportowe Klubu Sportowego „Trotyl” Zarębki.