Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-17 15:18:21

Sołectwa


Kupno

Zespół Szkół w Kupnie 

Kupno znajduje się 6 km na południowy - wschód od Kolbuszowej. Miejscowość powstała pod koniec XVI wieku.

Miejscowość ta w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 1254 ha i liczy ponad 1500 mieszkańców

Na terenie miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, remiza OSP i aktywne Koło Gospodyń Wiejskich.

Najważniejszym zabytkiem Kupna jest kościół z początku XX w. Jest to murowana neogotycka budowla, którą od wewnątrz zdobi neoromański ołtarz główny z  1925 roku z trójnawowym wnętrzem z transeptem. Kościół został wzniesiony w latach 1914-1920. Obok znajduje się ażurowa dzwonnica.

Ciekawym obiektem jest usytuowana przy drodze Kolbuszowa – Rzeszów zabytkowa, dwukondygnacyjna XIX-wieczna kapliczka oraz figura św. Józefa.

W okolicach Kupna znajduje się Góra Królewska (266 m n.p.m.) - najwyższe wzniesienie w okolicy.