Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:37:10

Sołectwa


Kłapówka

Kaplica w Kłapówce 

Kłapówka znajduje się 8 km na południe od Kolbuszowej. Miejscowość powstała w drugiej fazie osadnictwa. Początkowo była to wieś łanów leśnych, w połowie XIX wieku układ ten był widoczny w części nazwanej „Pola Kłapowskie”.

Pod względem wielkości obszaru oraz liczby ludności Kłapówka należy do najmniejszych miejscowości w gminie. Miejscowość w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 410 ha liczący ponad 230 mieszkańców. Obiektem skupiających społeczność lokalną jest remiza OSP. W Kłapówce działa Koło Gospodyń Wiejskich.

Wieś posiada kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

W Kłapówce występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.