Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:46:20

Sołectwa


Domatków

Budynek OSP Domatków 

Osada licząca około 300 lat, wyodrębniona w XVII w. z terenów Kamionki.

We wsi występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, Przez Domatków przepływa rzeka Nil.

Miejscowość ta w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 944 ha. Obecnie Domatków zamieszkuje ponad 1000 mieszkańców.

We wsi funkcjonuje szkoła podstawowa, kościół, świetlica, WDK, dom strażaka, remiza OSP.