Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-12-07 16:14:29

Aktualności


Oczyszczalnia ścieków będzie rozbudowana

Robudowa oczyszczalni ścieków 
Robudowa oczyszczalni ścieków 

Prawie 24 mln zł będzie kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej. Zakończono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczący rozbudowy istniejącej oczyszczalni– etap I. W piątek, 18 czerwca w Urzędzie Miejskim Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa,,PRlMBUD" Sp. z o. z Niska. W ramach zadania przebudowane zostaną budynki, wykonany drugi ciąg technologiczny oraz zagospodarowany teren. Zmodernizowane zostaną istniejące reaktory biologiczne i osadniki wtórne. To znaczące przedsięwzięcie dla Gminy Kolbuszowa. Inwestycja dostosuje istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych. Zwiększy przepustowość ścieków z 3600 m3 do 5500 m3/d, pozwoli na wydajniejszą pracę oraz zapobiegnie ewentualnym awariom. Modernizacja poza czynnikami ekologicznymi zapewni również możliwość rozbudowy kanalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała 10 mln zł dofinansowania.