Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-11 17:44:24

Aktualności


Ostrzeżenie przed podtopieniami...

Ostrzeżenie przed podtopieniami... 

W związku z prognozowanym wzrostem temperatury (co będzie powodowało szybkie topnienie zalegającej w znacznej ilości pokrywy śnieżnej) oraz przewidywanymi opadami atmosferycznymi, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o możliwości wystąpienia miejscowych podtopień.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na drożność systemów odwadniających (w tym koryt, rowów i kratek kanalizacji deszczowej), znajdujących się na posesjach, jak również w ich pobliżu, gdyż może to mieć znaczący wpływ na powstawanie rozlewisk, a co za tym idzie podtopień.

Poziom wód w rzekach oraz ciekach wodnych w Gminie Kolbuszowa jest monitorowany przez służby dyżurne GZZK i w przypadku pogarszania się sytuacji hydrologicznej będą podawane kolejne komunikaty.