Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-11 17:59:38

Aktualności


Przebudowa ul. Handlowej w Kolbuszowej

ul. Handlowa w Kolbuszowej 

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ul. Handlowej w Kolbuszowej, która stanowi drogę dojazdową do zakładów produkcyjnych oraz firm handlowo-usługowych.

W ramach inwestycji prowadzone będą roboty ziemne i montażowe przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni na długości ponad 375 m. Zbudowane i przebudowane zostaną miejsca parkingowe oraz zjazdy do działek przyległych do drogi. Zadanie obejmuje również remont chodnika i montaż nowego oświetlenia ulicznego.

Czekamy na wyłonienie wykonawcy inwestycji.