Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-09-22 12:06:49

Aktualności


Zdalna Szkoła w Gminie Kolbuszowa

Projekt pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

W dniu 18 maja 2020 r. Burmistrz Kolbuszowej podpisał umowę o powierzenie grantu nr 2755/2020 w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W wyniku tej umowy Gmina Kolbuszowa otrzyma zwrot kwoty w wysokości 79 990,50 zł za zakupione w dniu 9 kwietnia 2020 r. 65 laptopów. Sprzęt do zdalnego nauczania trafił do uczniów i nauczycieli dziesięciu szkół podstawowych z terenu gminy oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

Otrzymany grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

16