Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-24 08:11:27

Aktualności


Przegląd inwestycji

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Ponad 12,8 mln kosztowała jedna z najważniejszych inwestycji tego roku. Prace związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej zakończyły się w październiku br. W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:
- przebudowa kanalizacji ogólnospławna w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap II
- wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej.

Ponadto w ramach projektu przebudowana została kanalizacja ogólnospławna w zlewni ul. Partyzantów i Jana Pawła II na system kanalizacji rozdzielczej oraz kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22-go Lipca.

Łącznie wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 17 km oraz deszczowej o długości 6,6 km Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 6,5 mln złotych.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni

Do czerwca przyszłego roku potrwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni. W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna, przedszkole oraz łącznik z pomieszczeniami zaplecza szatniowo- sanitarnego, pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i administracyjne.

Ukończono roboty przy konstrukcji dachów wszystkich segmentów wraz z pokryciem, zamontowano okna. Trwają prace tynkarskie i instalacyjne. W pomieszczeniach położono instalację elektryczną i zamontowano lampy w sali gimnastycznej. W kolejnych etapach wykonane zostaną tynki zewnętrzne, roboty malarskie i elewacyjne.

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni

Budowa chodnika oraz przejścia na ul. Tyszkiewiczów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział w Rzeszowie w ramach poprawy bezpieczeństwa realizuje inwestycję pn. Budowa chodnika na ul. Tyszkiewiczów w pasie drogi wojewódzkiej 875 Mielec- Leżajsk. Wykonanie chodnika było warunkiem usytuowania przejścia dla pieszych na wysokości przychodni ESS-Med o które wnioskowali mieszkańcy. Dokumentację oraz wszystkie dokumenty wymagane prawem budowlanym wykonała Gmina Kolbuszowa.

Wykonawcą robót jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej. Koszt inwestycji to 79 000 zł brutto.

 Budowa chodnika oraz przejścia na ul. Tyszkiewiczów  Budowa chodnika oraz przejścia na ul. Tyszkiewiczów

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Brata Alberta

W listopadzie br. zakończone zostaną prace budowlane inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”.

W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa odcinki sieci wodociągowej w ul. Malwowej i Astrowej, montaż zestawów hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ul. Brata Alberta, wykonanie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość prac wyniesie 74 645 zł.

  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Brata Alberta  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Brata Alberta