Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-14 08:34:13

Aktualności


Spotkanie zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa

Spotkanie zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa 

22 września 2015 r.  o godzinie 13.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Obrońców Pokoju 66  w Kolbuszowej odbyło się  pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2016-2020.

Spotkanie prowadzili Pan Robert Góra Dziekan Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie oraz Pan Tomasz Krypel Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

W trakcie spotkania omówiono proces rewitalizacji w ujęciu ustawy o rewitalizacji.

Następnie wspólnie z zebranymi osobami określono cele rewitalizacji miasta Kolbuszowa, potencjalne obszary wymagające rewitalizacji oraz problemy dotykające tych części miasta.

Kolejne spotkanie dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest na połowę października.

Więcej informacji na ten temat na stronie:

http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/