Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-22 12:16:04

Aktualności


Plany na rok 2018

Plany na rok 2018 

Gmina Kolbuszowa dzięki dużej aktywności w pozyskiwaniu środków  z UE oraz budżetu państwa po raz pierwszy realizować będzie budżet przekraczający 100 mln zł. To oznacza realizację wielu zadań inwestycyjnych i remontowych, rozwój usług społecznych, edukacyjnych, działań związanych z kulturą, rekreacją i sportem. Kontynuowane będzie porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Zakres prac zaplanowany do roku 2019 przekroczy 20 mln zł z czego w 2018r. ponad 12 mln. Prace obejmują przebudowę kanalizacji w mieście, w Kolbuszowej Górnej oraz w Zarębkach i budowę wodociągu w Weryni – Podlesie Weryńskie. Zaplanowano inwestycje drogowe na kwotę ok. 3 mln zł, w tym przebudowę ul. 11 listopada, ul. Piaskowej, dróg gminnych Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny oraz Widełka – Majdan. Zaplanowano budowę chodników na kwotę ok. 600 tys. zł, w tym 350 tys. przy drogach powiatowych w Przedborzu, Kupnie i Widełce oraz 250 tys. przy drodze wojewódzkiej w Bukowcu. Za kwotę 440 tys. zł realizowane będą prace związane z budową parkingów przy ul. Ruczki, w Zarębkach przy przystanku. Dalszej rozbudowie podlegać będzie infrastruktura sportowo-rekreacyjna, której koszt sięgać będzie 4 mln zł, w tym 1,8 mln pozyskane z Ministerstwa Sportu. Wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne przy SP w Kolbuszowej Górnej za kwotę 530 tys. zł oraz rozpocznie się budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej – zakończenie planowane jest w 2019r. Zakończona zostanie modernizacja budynku dawnej synagogi pod potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej, dotacja z Ministerstwa Kultury - 1,9 mln zł, ok. 0,5 mln zł – środki własne. Zaplanowano remont i dobudowę oświetlenia, remont infrastruktury komunalnej. Gmina rozwija system wsparcia dla seniorów. Oprócz usług opiekuńczych rozpoczyna działalność Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej. Rozwijana będzie w tym kierunku również działalność Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki. Gmina przygotowuje się do pozyskania środków na utworzenie Centrum Przesiadkowego w oparciu o budynek Dworca. W planach jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej i dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Gminne plany inwestycyjne uzupełnione zostaną o inwestycje wojewódzkie: budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w kierunku Sokołowa oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej w Kolbuszowej Górnej, łączącej drogę krajową nr 9 z drogą wojewódzką nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów. Rozwój naszej Gminy to owoc bardzo dobrej współpracy z panem Zbigniewem Chmielowcem – Posłem na Sejm RP, Samorządem Województwa Podkarpackiego, Wojewodą Podkarpackim, Samorządem Powiatowym, Radą Miejską oraz bardzo dużego zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego. Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę pomyślnego nowego roku 2018.

 

Jan Zuba
Burmistrz Kolbuszowej