Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-18 19:51:44

Aktualności


Konferencja dla przedsiębiorców

Konferencja dla przedsiębiorców 

Konferencja pod patronatem Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP zorganizowana przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę oraz Starostę Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

Perspektywy rozwoju biznesu – pod takim tytułem 25 października br. w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbyła się konferencja skierowana do przedsiębiorców oraz instytucji i organizacji z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej przywitał wszystkich przybyłych oraz wyraził nadzieje na dalszą współpracę i rozwój przedsiębiorczości w Gminie Kolbuszowa.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne w których swoją ofertę skierowali przedstawiciele Banku Pekao S.A., Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wincenty Kulpa dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. w Kolbuszowej przedstawił ofertę kredytową banku do biznesu. Grzegorz Tabisz kierownik Centrum Transferu Technologii Innowacji i Informatyzacji oraz Jakub Namięta z RARR przedstawili szeroka ofertę doradztwa innowacyjnego oraz pożyczek dla małych i mikro przedsiębiorstw. Przedstawiciele ZUS w Mielcu Katarzyna Wałek, Krystian Żarów, Małgorzata Warczak przedstawili ofertę ZUS dla przedsiębiorców u których występują problemy finansowe, a także e-składka jako nowy wymiar rozliczeń, e-zwolnienia czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz możliwości skorzystania z funduszu prewencyjnego umożliwiający uzyskanie dofinansowania na doradztwo i dostosowanie stanowiska pracy do wymogów BHP.

Spotkanie było okazją do wymiany informacji, a także bezpośrednich rozmów z przedstawicielami instytucji obsługujących przedsiębiorców.

Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym Korso Kolbuszowskiego.