Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-17 08:55:43

Aktualności


Odznaczenie dla Burmistrza Kolbuszowej

Odznaczenie dla Burmistrza Kolbuszowej 

Decyzją nr 18/2017 prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przyznał medal Janowi Zubie Burmistrzowi Kolbuszowej.

Medal przyznano w dowód uznania za zasługi na rzecz rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, a w szczególności Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii URz.

Wręczenie medalu odbyło się 2 października br. podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Rzeszowie.

Ponadto przedstawiono osiągnięcia naukowe pracowników URz, m.in. dra hab. Macieja Wnuka Dyrektora Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii URz, który otrzymał Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.