Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-11-18 04:59:56

Aktualności


Udział Gminy Kolbuszowa w powiatowym ćwiczeniu obronnym

Udział Gminy Kolbuszowa w powiatowym ćwiczeniu obronnym 

Gmina Kolbuszowa w dniach 21 – 22 września 2017 r. uczestniczyła w powiatowym ćwiczeniu obronnym nt. „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Ćwiczenie miało na celu m.in. sprawdzenie przygotowania wydzielonych zespołów organów administracji samorządowej do sprawnego przekazywania zadań oraz funkcjonowania i  działania w różnych warunkach pory roku i doby.

Ćwiczenie realizowane było w dwóch etapach:

  1. W dniu 21 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbyła się część teoretyczna ćwiczenia wraz z wprowadzeniem Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej na terenie powiatu kolbuszowskiego. W ramach ćwiczenia uruchomione zostały również syreny alarmowe pracujące w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania Gminy Kolbuszowa.
  2. W dniu 22 września 2017 r. przeprowadzono część praktyczną ćwiczenia w ramach której Gmina Kolbuszowa rozwinęła Zastępcze Miejsca Szpitalne na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej. Zastępcze Miejsca Szpitalne tworzy się dla zwiększenia możliwości niesienia pomocy medycznej ludności oraz w celu uzupełnienia łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.