Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-18 19:05:59

Aktualności


Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej

Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej 

Sala komputerowa, biblioteka, sala telewizyjna, sala ćwiczeń i rehabilitacji będą dostępne w dziennym Domu Seniora w Hucie Przedborskiej. Budynek dawnej szkoły jest w trakcie remontu.  Prace zakończą się w listopadzie. Wartość zadania to ponad 786 tys. zl.  

Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane, wykonanie posadzek, tynków i ocieplenia, remont pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją gazową, elektryczną oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek zostanie udostępniony dla wypoczynku i rehabilitacji 15 seniorów. Obiekt daje możliwość zwiększenia liczby seniorów do 25 osób. Powstała  placówka będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie.

Działanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 -2020, moduł I – utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Na utworzenie i wyposażenie domu udało się pozyskać dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 300 tys. zł..