Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:24:30

Aktualności


Podpisanie umowy na remont sali gimnastycznej

Podpisanie umowy na remont sali gimnastycznej 

Końcem października br. planowane jest zakończenie prac budowlanych przy remoncie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej. Podpisanie umowy z wykonawcą odbyło się 29 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kolbuszowa”– „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przedmiotem zamówień jest wykonanie remontu sali gimnastycznej polegającej na: wymianie wykładzin posadzkowej w sali gimnastycznej, wymianie drabinek gimnastycznych, remoncie tynków wewnętrznych i powłok malarskich,

Wartość zadania to kwota ponad 142 tys. złotych.