Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-14 17:58:43

Aktualności


Rozbudowa ul Piaskowej i przebudowa ul. Tetmajera

Rozbudowa ul Piaskowej i przebudowa ul. Tetmajera 

Prawie 460 tys będzie kosztowała rozbudowa ul Piaskowej oraz przebudowa ul. Tetmajera

W piątek 27 lipca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z wykonawcą zadań Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów sp.z.o.o. Planowany termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy dla obydwu zadań do 70 dni od daty podpisania.

Zakres prac rozbudowy drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej do km 0+000 do km oraz przebudowy drogi gminnej nr 104007 R w km 0+000 – 0+061 ul. Tetmajera w Kolbuszowej obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników oraz warstwy asfaltu.