Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2017-12-16 06:12:21

Aktualności


W Przedborzu speed-ball na sportowo i artystycznie

W Przedborzu speed-ball na sportowo i artystycznie 

Stowarzyszenie Inkubator Inicjatyw Passa z Przedborza, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu, wraz z nastaniem wakacji rozpoczęło realizację projektu pn. "Speed-ball na sportowo i artystycznie”, który ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat.
W harmonogramie wakacyjnym znalazł się kurs gry w speed-ball dla uczestników projektu zakończony turniejem, letnia sala speed-ball dla lokalnej społeczności, pokaz gry podczas imprezy środowiskowej - Biesiada Sąsiedzka oraz metamorfoza szkolnej sali gimnastycznej - warsztaty plastyczne. Efektem warsztatów plastycznych będzie opracowanie projektu graficznego sali gimnastycznej oraz wykonanie malowideł ściennych przez uczestników projektu połączone z wyjazdem do kręgielni.

Dla uczestników projektu wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Czas realizacji projektu: 04.06.2017 - 10.12.2017. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", dofinansowanego ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Poza organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, projekt ma  rozpropagować mało znaną dyscyplinę sportu jaką jest speed-ball.

 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.