Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-08 10:29:44

Opis projektu

Gmina Kolbuszowa wraz z partnerem projektu Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży „Optimum” otrzymała dofinansowanie w wysokości 125 185,00 zł na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe w  Gminie Kolbuszowa”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 228 mieszkańców Gminy Kolbuszowa w wieku 25-74 lata. Pozyskane środki  w całości pokrywają koszt realizacji przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Cele szczegółowe projektu to:

Projekt zakłada realizację szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostanie 13 laptopów z oprogramowaniem, wizualizery oraz ekran projekcyjny. Sprzęt po zakończeniu projektu zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej, która jest głównym koordynatorem projektu. Warunkiem otrzymania laptopów jest przeszkolenie 228 osób.

Każde szkolenie realizowane będzie w wymiarze 16 h dydaktycznych w grupach do 12 osób. Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kolbuszowa.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, a uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz catering.

Już wkrótce rozpoczniemy rekrutację.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się stronie www.kolbuszowa.pl lub https://sp1kolbuszowa.edupage.org/ w zakładce „Kompetencje cyfrowe w Gminie Kolbuszowa”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 607 292 220