Piątek27 Listopada 2015. 
Kamery online w Kolbuszowej
Kamera online - rynek Kolbuszowa
|
facebook
twitter
youtube
 
Nowości na stronie:
 

------------------------------------------
Zarządzanie Kryzysowe
Z obrad Rady Miejskiej Drukuj
Radni Miejscy podczas VII sesji
W dniu 29 marca br odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Sesje otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Wilk, który przedstawił radnym porządek obrad, składający się z 20 punktów roboczych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, poinformował o wydanych zarządzeniach w okresie pomiędzy sesjami. Od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, Burmistrz Kolbuszowej wydał 37 zarządzeń, dotyczących m.in.: zezwolenia na umieszczenie tablic reklamowych na gruntach i budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz ustalenia wysokości opłaty dobowej, przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na miesiąc marzec 2007, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej własności Miasta i Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Partyzantów oraz ul. Obrońców Pokoju, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej „Osiedle Polna” stanowiącej własność Miasta i Gminy Kolbuszowa, ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Kolbuszowa w 2007 roku.

Służba zdrowia na terenie gminy Kolbuszowa

Dyrektor Z.Strzelczyk przedstawia informacje dotyczące f unkcjonowania kolbuszowskiego ZOZ
Jednym z punktów VII sesji Rady Miejskiej, była informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej Zbigniewa Strzelczyka, dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. Dyrektor powiedział m.in.: iż kondycja naszego szpitala i podległych mu przychodni jest zadowalająca. Na koniec ub. roku, wszystkie rachunki, jakie spłynęły na rachunek szpitala, zostały uregulowane, a kolbuszowski ZOZ nie zalega z żadnymi opłatami. Dyrektor Strzelczyk, przedstawił również nazwiska obecnych ordynatorów oddziałów szpitalnych (Oddział chirurgiczny- doktor Andrzej Noga, Oddział Ginekologii i Położnictwa- doktor Andrzej Kaczmarek, Oddział Wewnętrzny- doktor Ryszard Nowak, Oddział Pediatrii- doktor Marta Rachel, Oddział Nefrologii- doktor Mieczysław Maziarz).  

Uchwały oświatowe 

Radni podjęli uchwały dotyczące oświaty na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa, ich problematykę omówił Inspektor ds. Oświaty Ireneusz Kogut. Przegłosowano uchwały dotyczące: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa na rok 2007, zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego.  

Radni podjęli uchwały  

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa, prawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund na finansowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Polnej w Kolbuszowej - program Gambit, zaciągnięcia kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund na finansowanie budowy ulic: Lipowej, Różanej, Wiśniowej i Ogrodowej w Kolbuszowej, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2007, zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową własności Gminy Kolbuszowa, wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej. 

Nowy Zarząd Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu 

Końcowym punktami sesji Rady Miejskiej było sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu za rok 2006, które przedstawił Zastępca Prezesa Stanisław Wilk oraz wybór nowego Prezydium, Zarządu i Prezesa Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. W skład komisji skrutacyjnej, powołanej do przeprowadzenia wyborów weszli: Jan Fryc- Przewodniczący, Marek Opaliński- członek, Emil Wilk- członek. W wyniku wyborów członkami Prezydium Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu zostali: Stanisław Długosz, Józef Fryc, Kardyś Stanisław, Kluza Krzysztof, Dorian Pik, Jan Sitko, Stanisław Wilk. W skład Zarządu Fundacji weszli: Ewa Bryk, Sławomir Jamróz, Ryszard Mokrzycki, Andrzej Skowroński. Prezesem Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu został Andrzej Jadach, wieloletni pracownik Fundacji, który zastąpi na tym stanowisku Stanisława Mazura (obecnie Radny Rady Miejskiej) piastującego tą funkcję od 4-ch lat.  

Justyna Mucha 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Kolbuszowa

Statystyka

gości: 13768247
Odwiedza nas 3 gości
   
 euro
iso
 
 (C) 2015 KOLBUSZOWA - Miejski Portal Internetowy - www.kolbuszowa.pl
realizacja, projekt graficzny i aktualizacja Lucjan Maciąg