12
maj  2022

XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 26 maja 2022 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2021 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Partyzantów- dokumentacja).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/702/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI/79/19  Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/275/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 roku.
 16. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 108 549