05
maj  2022

Przypomnienie obowiązku złożenia deklaracji


Burmistrz Kolbuszowej przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w terminie do 30 czerwca 2022r.

Deklarację należy złożyć:

1) dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., w terminie do 30 czerwca 2022 r.,

2) dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl.

2) w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kolbuszowej, przy ul. Piłsudskiego 6-10

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 108 539