27
kwi  2022

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030 - fiszki projektowe


OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Partnerstwo Kolbuszowskie do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030, Burmistrz Kolbuszowej zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 10 maja 2022 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@ekolbuszowa.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100, z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”.
  3. bezpośrednio do budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Komitet Sterujący Partnerstwa Kolbuszowskiego.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji  z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

 

Załączniki:

Fiszka projektowa (PDF, 520 KB)

Fiszka projektowa (DOCX, 32 KB)

Ogłoszenie (PDF, 123 KB)

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 108 350