30
kwi  2019

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 2248/2, 2249/2 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4285/34 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 749/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 2248/2, 2249/2 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4285/34 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 749/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Z up. Burmistrza
Marek Gil
Zastępca Burmistrza

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-05-26 13:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 619 829